Storing? Bel ons op 072 - 562 34 34 Tijdens kantoortijden

Storing? Bel ons op 06 - 10 50 75 10 Buiten kantoortijden

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is de afkorting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een manier van ondernemen
met aandacht voor mens en milieu zonder daarbij de winst van het bedrijf uit het oog te verliezen.
Kusch bv, als familiebedrijf, realiseert zich dat toekomstige generaties ook willen ondernemen en is
zich nadrukkelijker gaan richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Kusch bv werkt als technisch bedrijf graag met cijfers. Er is daarom gezocht naar cijfermatige
onderbouwing van de MVO prestatie van Kusch bv. Hiervoor is de CO2 voetafdruk in kaart gebracht
door een externe adviseur.

CO2 voetafdruk
In de tabel, CO2 veroorzakers bij Kusch, is de voetafdruk van Kusch bv van de afgelopen jaren
zichtbaar. De COvoetafdruk wordt voornamelijk bepaald door het gebruik van de servicewagens
en in beperkte mate door de elektriciteit- en gasverbruik.

                                                  


Doelstelling COvoetafdruk
Met het verkregen inzicht in de CO2 voetafdruk heeft Kusch bv besloten om mee te doen aan de
algemene trend om 20% CO2 reductie gerealiseerd te hebben in 2020.

Afval
Grondstoffen zijn beperkt voorraadig op onze planeet 'aarde'. Van groot belang is het hergebruiken
van materialen. Om die reden draagt Kusch bv zelf zorg voor de afvoer van al het 'afval'
op de plekken waar Kusch werkzaamheden verricht. Terug op de eigen werkplaats wordt het
afval gescheiden in diverse stromen waardoor er zo veel mogelijk grondstoffen behouden
blijven voor een nieuw doel.

Leveranciers is gevraagd hierin mee te denken. Eén van de reacties was dat het restant van
ongebruikte dakbedekking terug kan naar de fabrikant die het weer als grondstof voor nieuwe rollen
dakbedekking gebruikt. Een ander voorbeeld is het betrekken van de leveranciers bij de manier van 
aanlevering van materieel. Met leveranciers werk Kusch bv aan vermindering van afval aan de bron 
door contact en periodieke evaluatie.

Servicewagens
Gebruik van de servicewagen is de grootste veroorzaker van CO2 bij Kusch bv. Kusch bv werkt aan
vermindering van dit deel van haar uitstoot door bij toekomstige investeringen in het wagenpark het
verbruik van de servicewagen als belangrijk beslissingscriterium mee te nemen.


Social Return On Investment
Kusch bv heeft beleid gemaakt om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, kansen
te geven op werk. Het beleid om kansen te creëren wordt Social Return On Investment (SROI)
genoemd. Bij SROI gaat het erom dat een investering die het bedrijf doet, naast het 'gewone' 
rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert.

 
« Terug

Duurzaamheid & Energiezuinigheid

In het heden van de huidige ontwikkelingen denkt installatiebedrijf Kusch BV mee d.m.v. innovatief werken door het toepassen van energiezuinige producten en het kiezen van duurzaamheid, alsmede voor de diensten en werkmethoden verbeteringen te creëren, duurzaam in te kopen en kostenbesparend te werken, tevens onze service te vergroten.

Meer informatie over Kusch bv en duurzaamheid & energiezuinigheid vindt u hier.

Kiest u zelf ook voor duurzaamheid & energiezuinigheid?
Kusch bv denkt met u mee en heeft een aantal tips voor u op een rij gezet:
  • Isoleer platte daken;
  • Isoleer uw water- en cv-leidingen;
  • Vervang uw bestaande cv-ketel door een energiezuinige HR cv-ketel;
  • Vervang uw bestaande boiler door een zonneboiler.
Klik hier om de brochure te bekijken van de Remeha ZentaSOL zonneboiler.