Storing? Bel ons op 072 - 562 34 34 Tijdens kantoortijden

Storing? Bel ons op 06 - 10 50 75 10 Buiten kantoortijden

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
MVO is de afkorting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een manier van ondernemen
met aandacht voor mens en milieu zonder daarbij de winst van het bedrijf uit het oog te verliezen.
Kusch bv, als familiebedrijf, realiseert zich dat toekomstige generaties ook willen ondernemen en is
zich nadrukkelijker gaan richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Kusch bv werkt als technisch bedrijf graag met cijfers. Er is daarom gezocht naar cijfermatige
onderbouwing van de MVO prestatie van Kusch bv. Hiervoor is de CO2 voetafdruk in kaart gebracht
door een externe adviseur.

CO2 voetafdruk
In de tabel, CO2 veroorzakers bij Kusch, is de voetafdruk van Kusch bv van de afgelopen jaren
zichtbaar. De COvoetafdruk wordt voornamelijk bepaald door het gebruik van de servicewagens
en in beperkte mate door de elektriciteit- en gasverbruik.
Doelstelling CO2 voetafdruk
Met het verkregen inzicht in de CO2 voetafdruk heeft Kusch in 2014 besloten om mee te doen aan de algemene trend om 20% CO2 reductie gerealiseerd te hebben in 2020. Zoals aan de grafiek af te lezen is, heeft Kusch de voor 2020 gestelde doelstelling al in 2019 kunnen realiseren.

In 2018 en 2019 heeft Kusch een aantal oude servicewagens vervangen door nieuwere modellen waardoor de CO2 uitstoot in gebruik sterk is afgenomen. Ook een nieuw en strikt protocol omtrent het gebruik van de servicewagens heeft bijgedragen aan de afname van CO2-uitstoot in transport en verkeer.

Om het energieverbruik terug te dringen en meer milieubewust te worden, heeft Kusch begin 2019 het gehele bedrijfspand voorzien van ledverlichting én zijn er in- en rondom het bedrijfspand bewegingssensoren geplaatst. Dit alles is geleverd en gemonteerd door Tim-Wai Elektrotechniek.
Meer informatie over Tim-Wai Elektrotechniek vindt u hier.

Nu het gestelde doel voor 2020 door Kusch behaald is, stelt zij zich de nieuwe doelstelling om in 2023 haar CO2-uitstoot met nog eens 10% te hebben verminderd.

Deze nieuwe doestelling hoopt Kusch in de komende jaren te kunnen realiseren door onder andere het dak van het bedrijfspand volledig te isoleren en deze te voorzien van zonnepanelen om zo het gas- en elektriciteitsgebruik te minimaliseren. Daarnaast zullen de bestaande cv-ketels in het bedrijfspand in de aankomende jaren worden vervangen door warmtepompen, om ook op deze manier het gasverbruik tot een minimum te beperken.

Afval
Grondstoffen zijn beperkt voorraadig op onze planeet 'aarde'. Van groot belang is het hergebruiken
van materialen. Om die reden draagt Kusch bv zelf zorg voor de afvoer van al het 'afval'
op de plekken waar Kusch werkzaamheden verricht. Terug op de eigen werkplaats wordt het
afval gescheiden in diverse stromen waardoor er zo veel mogelijk grondstoffen behouden
blijven voor een nieuw doel (recyclen).

Leveranciers is gevraagd hierin mee te denken. Eén van de reacties was dat het restant van
ongebruikte dakbedekking terug kan naar de fabrikant die het weer als grondstof voor nieuwe rollen
dakbedekking gebruikt. Een ander voorbeeld is het betrekken van de leveranciers bij de manier van 
aanlevering van materieel. Met leveranciers werk Kusch bv aan vermindering van afval aan de bron 
door contact en periodieke evaluatie.

Servicewagens
Het gebruik van de servicewagen is nog altijd de grootste veroorzaker van CO2 bij Kusch bv. Kusch bv werkt aan vermindering van dit deel van haar uitstoot door bij (toekomstige) investeringen in het wagenpark het verbruik van de servicewagen als belangrijk beslissingscriterium mee te nemen. De aanschaf van elektrische servicewagens is hier onderdeel van.


Social Return On Investment
Kusch bv heeft beleid gemaakt om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, kansen te geven op werk. Het beleid om kansen te creëren wordt Social Return On Investment (SROI) genoemd. Bij SROI gaat het erom dat een investering die het bedrijf doet, naast het 'gewone'  rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert.
« Terug